Werkdruk onacceptabel

Al jaren geven leerkrachten aan dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is. In 2012 heeft DUO een onderzoek gedaan en toen bleek dat 78% van de leerkrachten in het PO en 84% van de leerkrachten VO hun werkdruk als ‘hoog’ ervaarden. In 2016 hebben ze het onderzoek herhaald in het PO en het percentage binnen het PO is gestegen naar 84%. En 56% daarvan vindt deze werkdruk ook nog eens onacceptabel hoog.

werkdruk onderwijs 2012

In de afgelopen 4 jaar is er dus geen verbetering opgetreden. Andere cijfers laten zien dat 1 op de 5 leerkrachten met een burnout thuis zit en dat veel beginnende leerkrachten het onderwijs verlaten voor een baan buiten het onderwijs. Met als voornaamste oorzaak ontevredenheid met het beroep en een (gebrek aan) pedagogisch-didactische vaardigheid als ze beginnen als docent.

Werkdruk en werkstress

Werkdruk wordt vooral gevoeld als gevolg van veel niet-lesgevende taken (administratie, vergaderingen etc). In 2012 werden daarnaast ook nog genoemd de beperkte mogelijkheden om je eigen werk te plannen, de (fysieke en emotionele) belasting van het werk (vooral VO) en de wijze waarop op de school wordt leiding gegeven (vooral PO). In 2016 worden vooral de grote klassen en de hoeveelheid leerlingen per klas die aandacht nodig hebben genoemd.

Werkdruk heeft altijd te maken met tijd: de werkzaamheden die binnen een bepaalde tijd af moeten. Te lang een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress, het ervaren van (fysieke) spanning als gevolg van je werksituatie. Dit kan lichamelijk en psychische klachten geven en in sommige gevallen leiden tot langdurige uitval (burnout). Het is daarom goed om op tijd iets te doen wanneer men aangeeft dat de werkdruk als onacceptabel wordt ervaren.

Recente berichten

Laat een bericht achter