Teveel regels

Training voor verlagen regeldruk

Veel van de werkdruk wordt veroorzaakt door het gevoel te moeten voldoen aan teveel regels. Verschillende systemen waarbij je naar je gevoel veel dingen dubbel moet invullen en bijhouden. Die je het gevoel geven dat er bijna meer tijd gaat zitten in het opstellen en bijhouden dan in het directe lesgeven.

Regels dienen altijd een bepaald doel. Ze zijn uitvoering van een wet, willen gedrag sturen (ge- en verboden) of een samenhangend beleid teweeg brengen. Regels hebben vaak de vorm van een verplichting. In de training gaan we werken met een andere benadering: regels als advies! We zien de regel niet meer als dé weg naar het doel, maar als eén weg naar het doel.

We doen dat aan de hand van de volgende stappen:

  • welke regels en afspraken zijn er
  • wat is het doel dat de regel wil bereiken
  • waardoor levert het nu werkdruk op?
  • is er een andere manier om het doel te bereiken?
  • wat spreken we af

We kunnen deze training op verschillende manieren vorm geven: in een vergaderbijeenkomst, spel vorm of aan de hand van een buitenprogramma.

Maak een afspraak en bespreek op welke manier jijzelf of jullie als team hiermee aan de slag willen!